Zakres działalności Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi:- prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej obsługiwanych placówek oświatowych,

- prowadzenie na podstawie odrębnych umów obsługi funduszu świadczeń socjalnych szkół i placówek oświatowych,

- prowadzenie obsługi kas zapomogowo-pożyczkowych,

- prowadzenie archiwum placówek oświatowych,

- zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych.
Wykaz jednostek
Obsługa prawna
Klub Nauczyciela
PKZP
Archiwum CUWO