Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi - ul. Kopernika 36:


Telefon: E-mail: Pokój:
Sekretariat
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
(42) 637 62 53
faks: (42) 637 11 24
sekretariat@cuwo.lodz.pl 15 (I piętro)
Jacek Banaszek Dyrektor
Radosław Gwadera Z-ca Dyrektora
Aneta Gruszecka a.gruszecka@cuwo.lodz.pl Sekretariat
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych (42) 637 62 53 3 (parter)
Ewa Starosta e.starosta@cuwo.lodz.pl
Z-ca Głównego Księgowego (42) 637 10 05 12a (I piętro)
Jadwiga Kryzińska j.kryzinska@cuwo.lodz.pl
Dział Organizacji i Kadr (42) 637 31 16 kadry@cuwo.lodz.pl 8 (parter)
Łukasz Ligenza - Kierownik Działu l.ligenza@cuwo.lodz.pl 5 (parter)
Dagmara Kania – Ogłozińska d.kania@cuwo.lodz.pl
Jacek Ciszewski j.ciszewski@cuwo.lodz.pl
Dział Obsługi Informatycznej (42) 208 25 17 informatyka@cuwo.lodz.pl 22 (II piętro)
Kinga Stempień - Kierownik Działu (42) 637 64 93 k.stempien@cuwo.lodz.pl 14 (I piętro)
Piotr Fiks p.fiks@cuwo.lodz.pl
Kamila Szaradowska k.szaradowska@cuwo.lodz.pl
Dział Administracyjno - Gospodarczy (42) 637 66 64 gospodarczy@cuwo.lodz.pl 5b (parter)
Aneta Mączeńska - Kierownik Działu a.maczenska@cuwo.lodz.pl
Magdalena Ziółkowska - Buk m.buk@cuwo.lodz.pl
Mariusz Łyszkowski m.lyszkowski@cuwo.lodz.pl
Dział Obsługi Prawnej Szkół
i Placówek Oświatowych
(42) 636 20 69 obslugaprawna@cuwo.lodz.pl 9 (parter)
Janusz Jedlina j.jedlina@cuwo.lodz.pl
Anna Chrząszcz a.chrzaszcz@cuwo.lodz.pl
Anna Krajewska - Chaberek a.krajewska@cuwo.lodz.pl
Hubert Brzeziński h.brzezinski@cuwo.lodz.pl
Dział Księgowości - Majątek (42) 637 10 05 ksiegowosc@cuwo.lodz.pl 11 (I piętro)
Halina Kuras h.kuras@cuwo.lodz.pl
Monika Kasicka m.kasicka@cuwo.lodz.pl
Milena Tamoń m.tamon@cuwo.lodz.pl
Romualda Urbańska r.urbanska@cuwo.lodz.pl
Katarzyna Nowak-Jankowska k.nowak@cuwo.lodz.pl
Dział Księgowości - VAT (42) 637 18 58 vat@cuwo.lodz.pl 20 (I piętro)
Sylwia Banaszkiewicz s.banaszkiewicz@cuwo.lodz.pl
Dorota Guzińska d.guzinska@cuwo.lodz.pl
Piotr Pruszkowski p.pruszkowski@cuwo.lodz.pl
Aneta Pawlik - Delebis a.pawlik@cuwo.lodz.pl
Dział Płac (42) 637 16 93 place@cuwo.lodz.pl 19 (I piętro)
Elżbieta Ziółkowska e.ziolkowska@cuwo.lodz.pl
Elżbieta  Jaskółowska - Hejna e.jaskolowska@cuwo.lodz.pl
Sylwia Majchrowska s.majchrowska@cuwo.lodz.pl
Beata Ciszek b.ciszek@cuwo.lodz.pl
Dorota Sadowska d.sadowska@cuwo.lodz.pl
Marek Bederski (42) 208 24 92 m.bederski@cuwo.lodz.pl 12 (I piętro)
Dział Planowania i Analiz (42) 637 65 55 planowanie@cuwo.lodz.pl 7 (parter)
Jolanta Chrząst - Kierownik Działu j.chrzast@cuwo.lodz.pl
Beata Staroń - Kicowska b.kicowska@cuwo.lodz.pl
Beata Gellert b.gellert@cuwo.lodz.pl
Ewa Mytkowska e.mytkowska@cuwo.lodz.pl
Dział Kontroli Wewnetrznej (42) 637 62 53 wew. 510 kontrolawewnetrzna@cuwo.lodz.pl 2 (parter)
Małgorzata Zalewska - Kierownik Działu m.zalewska@cuwo.lodz.pl
Beata Biskup b.biskup@cuwo.lodz.pl
Inspektor BHP (42) 637 64 93 14 (I piętro)
Krzysztof Łukaszewski k.lukaszewski@cuwo.lodz.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (42) 208 24 92 iod@cuwo.lodz.pl 12 (I piętro)
Monika Słupecka m.slupecka@cuwo.lodz.pl
Dział Socjalny (42) 636 05 15 socjalny@cuwo.lodz.pl 10 (parter)
Hanna Głogowska h.glogowska@cuwo.lodz.pl
Barbara Laskowska b.laskowska@cuwo.lodz.pl
Agnieszka Walas a.walas@cuwo.lodz.pl
Anna Huchler a.huchler@cuwo.lodz.pl
Fundusz Mieszkaniowy (42) 637 07 90 4 (parter)
Iwona Wieczorek i.wieczorek@cuwo.lodz.pl
Fundusz Mieszkaniowy POŻYCZKI (42) 208 25 08 4a (parter)
Beata Guzenda b.guzenda@cuwo.lodz.pl
Kasa Główna (42) 637 07 01 1 (parter)
Alina Świątczak a.swiatczak@cuwo.lodz.pl
Renata Wrońska r.wronska@cuwo.lodz.pl
Likwidatura (42) 208 24 82 Ogród zimowy (parter)
Magdalena Antas m.antas@cuwo.lodz.pl
Jarosław Rumiński j.ruminski@cuwo.lodz.pl
Eunika Wierucka e.wierucka@cuwo.lodz.pl
Mariusz Pomorski m.pomorski@cuwo.lodz.pl
Teresa Przydacz-Turska t.przydacz@cuwo.lodz.pl
Elżbieta Mędrek e.medrek@cuwo.lodz.pl
Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi - ul. Kaliska 25/27:


Telefon: E-mail: Pokój:
Główny Księgowy (42) 208 27 50 p.rogalski@cuwo.lodz.pl 38 (III piętro)
Z-ca Głównego Księgowego (42) 208 28 15 k.staniewicz@cuwo.lodz.pl 34 (III piętro)
Kierownik Działu Ksiegowości (42) 208 27 34 m.cichocka@cuwo.lodz.pl 34 (III piętro)
Kierownik Działu Płac (42) 208 27 48 m.urbanik@cuwo.lodz.pl 33 (III piętro)
Dział Obsługi Informatycznej (42) 208 27 42 37 (III piętro)
Maćkowska-Kania Joanna j.kania@cuwo.lodz.pl
Filip Nejman f.nejman@cuwo.lodz.pl
Likwidatura (42) 208 27 33 21 (II piętro)
Orzechowski Tomasz t.orzechowski@cuwo.lodz.pl
Marek Męczyński m.meczynski@cuwo.lodz.pl
Drożdz Magdalena m.drozdz@cuwo.lodz.pl
Lidia Rakowiecka l.rakowiecka@cuwo.lodz.pl
Inne Placówki:


Telefon: E-mail:
Archiwum, ul. Wileńska 53/55 (42) 631 08 09 archiwum@cuwo.lodz.pl
Klub Nauczyciela, ul. Piotrkowska 137/139 tel./fax: (42) 636 25 98 klub@klubnauczyciela.com.pl
Jednostki obsługiwane przez CUWO:


Księgowość: Płace:
Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Pozostałe
Wykaz jednostek
Obsługa prawna
Klub Nauczyciela
PKZP
Archiwum CUWO