Bezpośrednie kontakty do osób obsługujących Jednostki: POBIERZ


Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi - ul. Kopernika 36:


Telefon: E-mail: Pokój:
Sekretariat
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
(42) 637 62 53
faks: (42) 637 11 24
sekretariat@cuwo.lodz.pl 15 (I piętro)
Jacek Banaszek Dyrektor
Radosław Gwadera Z-ca Dyrektora
Aneta Gruszecka a.gruszecka@cuwo.lodz.pl Sekretariat
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych (42) 637 62 53 16 (I piętro)
Ewa Starosta e.starosta@cuwo.lodz.pl
Z-ca Głównego Księgowego (42) 637 10 05 12a (I piętro)
Jadwiga Kryzińska j.kryzinska@cuwo.lodz.pl
Dział Organizacji i Kadr (42) 637 31 16 kadry@cuwo.lodz.pl 8 (parter)
Łukasz Ligenza - Kierownik Działu (42) 637 31 16 l.ligenza@cuwo.lodz.pl 3 (parter)
Dagmara Kania – Ogłozińska (42) 637 31 16 d.kania@cuwo.lodz.pl 8 (parter)
Jacek Ciszewski (42) 637 31 16 j.ciszewski@cuwo.lodz.pl 8 (parter)
Dział Obsługi Informatycznej (42) 208 25 17 informatyka@cuwo.lodz.pl 19 (I piętro)
Kinga Stempień - Kierownik Działu (42) 208 24 92 k.stempien@cuwo.lodz.pl 12 (I piętro)
Piotr Fiks (42) 208 25 17 p.fiks@cuwo.lodz.pl 19 (I piętro)
Kamila Szaradowska (42) 208 25 17 k.szaradowska@cuwo.lodz.pl 19 (I piętro)
Dział Administracyjno - Gospodarczy (42) 637 66 64 gospodarczy@cuwo.lodz.pl 5b (parter)
Aneta Mączeńska - Kierownik Działu (42) 637 66 64 a.maczenska@cuwo.lodz.pl 5b (parter)
Magdalena Ziółkowska - Buk (42) 637 66 64 m.buk@cuwo.lodz.pl 5b (parter)
Agnieszka Welnic (42) 637 66 64 a.welnic@cuwo.lodz.pl 5b (parter)
Dział Obsługi Prawnej Szkół
i Placówek Oświatowych
(42) 636 20 69 obslugaprawna@cuwo.lodz.pl 9 (parter)
Janusz Jedlina (42) 636 20 69 j.jedlina@cuwo.lodz.pl 9 (parter)
Anna Chrząszcz (42) 636 20 69 a.chrzaszcz@cuwo.lodz.pl 9 (parter)
Anna Krajewska - Chaberek (42) 636 20 69 a.krajewska@cuwo.lodz.pl 9 (parter)
Hubert Brzeziński (42) 636 20 69 h.brzezinski@cuwo.lodz.pl 9 (parter)
Dział Rozliczania Scentralizowanego Podatku VAT (42) 637 18 58 vat@cuwo.lodz.pl 20 (I piętro)
Dorota Guzińska (42) 637 18 58 d.guzinska@cuwo.lodz.pl 20 (I piętro)
Piotr Pruszkowski (42) 637 18 58 p.pruszkowski@cuwo.lodz.pl 20 (I piętro)
Aneta Pawlik - Delebis (42) 637 18 58 a.pawlik@cuwo.lodz.pl 20 (I piętro)
Dział Księgowości - Windykacja (42) 637 62 53 windykacja@cuwo.lodz.pl 15 (I piętro)
Małgorzata Karolczak (42) 637 64 93 m.karolczak@cuwo.lodz.pl 14 (I piętro)
Dział Planowania i Analiz planowanie@cuwo.lodz.pl
Jolanta Chrząst - Kierownik Działu (42) 208 24 85 j.chrzast@cuwo.lodz.pl 17 (I piętro)
Beata Staroń - Kicowska (42) 208 24 80 b.kicowska@cuwo.lodz.pl 11 (I piętro)
Ewa Mytkowska (42) 208 24 80 e.mytkowska@cuwo.lodz.pl 11 (I piętro)
Beata Gellert (42) 637 15 05 b.gellert@cuwo.lodz.pl 18 (II piętro)
Beata Grzywacz (42) 637 15 05 b.grzywacz@cuwo.lodz.pl 18 (II piętro)
Dział Kontroli Wewnetrznej (42) 208 25 09 kontrolawewnetrzna@cuwo.lodz.pl 7 (parter)
Małgorzata Zalewska - Kierownik Działu (42) 208 24 95 m.zalewska@cuwo.lodz.pl 4a (parter)
Beata Biskup (42) 208 25 09 b.biskup@cuwo.lodz.pl 7 (parter)
Ewa Kiejnich (42) 208 25 09 e.kiejnich@cuwo.lodz.pl 7 (parter)
Elżbieta Mędrek (42) 208 25 09 e.medrek@cuwo.lodz.pl 7 (parter)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (42) 208 25 08 iod@cuwo.lodz.pl 2 (I parter)
Monika Słupecka m.slupecka@cuwo.lodz.pl
Dział Socjalny (42) 636 05 15 socjalny@cuwo.lodz.pl 10 (parter)
Hanna Głogowska (42) 636 05 15 h.glogowska@cuwo.lodz.pl 10 (parter)
Barbara Laskowska (42) 636 05 15 b.laskowska@cuwo.lodz.pl 10 (parter)
Anna Huchler (42) 636 05 15 a.huchler@cuwo.lodz.pl 10 (parter)
Agnieszka Walas (42) 208 24 94 a.walas@cuwo.lodz.pl 5 (parter)
Fundusz Mieszkaniowy
Iwona Wieczorek (42) 637 07 90 i.wieczorek@cuwo.lodz.pl 4 (parter)
Beata Guzenda (42) 208 25 08 b.guzenda@cuwo.lodz.p 2 (parter)
Pożyczki mieszkaniowe (42) 208 24 94 5 (parter)
Agnieszka Walas a.walas@cuwo.lodz.pl
Kasa Główna (42) 637 07 01 1 (parter)
Alina Świątczak (42) 637 07 01 a.swiatczak@cuwo.lodz.pl 1 (parter)
Renata Wrońska (42) 637 07 01 r.wronska@cuwo.lodz.pl 1 (parter)
Likwidatura (42) 208 24 82 Ogród zimowy (parter)
Jarosław Rumiński (42) 208 24 82 j.ruminski@cuwo.lodz.pl
Eunika Wierucka (42) 208 24 82 e.wierucka@cuwo.lodz.pl

Wykaz wszystkich pracowników CUWO, pracujących przy ul. Kopernika 36 - POBIERZ



Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi - ul. Kaliska 25/27:


Telefon: E-mail: Pokój:
Główny Księgowy (42) 208 27 50 p.rogalski@cuwo.lodz.pl 38 (III piętro)
Z-ca Głównego Księgowego (42) 208 28 15 k.staniewicz@cuwo.lodz.pl 34 (III piętro)
Kierownik Działu Ksiegowości (42) 208 27 34 m.cichocka@cuwo.lodz.pl 34 (III piętro)
Kierownik Działu Płac (42) 208 27 48 m.urbanik@cuwo.lodz.pl 33 (III piętro)
Dział Obsługi Informatycznej (42) 208 27 42 1 (parter)
Maćkowska-Kania Joanna j.kania@cuwo.lodz.pl
Filip Nejman f.nejman@cuwo.lodz.pl
Marcin Pilarczyk m.pilarczyk@cuwo.lodz.pl
Likwidatura (42) 208 27 33 21 (II piętro)
Marek Męczyński m.meczynski@cuwo.lodz.pl
Drożdz Magdalena m.drozdz@cuwo.lodz.pl
Lidia Rakowiecka l.rakowiecka@cuwo.lodz.pl
Magdalena Antas m.antas@cuwo.lodz.pl
Mariusz Pomorski m.pomorski@cuwo.lodz.pl
Teresa Przydacz-Turska t.przydacz@cuwo.lodz.pl
Dział Księgowości - Majątek (42) 208 27 73 ksiegowosc@cuwo.lodz.pl 16 (I piętro)
Halina Kuras h.kuras@cuwo.lodz.pl
Monika Kasicka m.kasicka@cuwo.lodz.pl
Milena Tamoń m.tamon@cuwo.lodz.pl
Romualda Urbańska r.urbanska@cuwo.lodz.pl
Katarzyna Nowak-Jankowska k.nowak@cuwo.lodz.pl
Inspektor BHP (42) 208 27 77 4 (parter)
Krzysztof Łukaszewski k.lukaszewski@cuwo.lodz.pl

Wykaz wszystkich pracowników CUWO, pracujących przy ul. Kaliskiej 25/27 - POBIERZ



Inne Placówki:


Telefon: E-mail:
Archiwum, ul. Wileńska 53/55 (42) 631 08 09 archiwum@cuwo.lodz.pl
Klub Nauczyciela, ul. Piotrkowska 137/139 tel./fax: (42) 636 25 98 klub@klubnauczyciela.com.pl




Wykaz jednostek
Obsługa prawna
Klub Nauczyciela
PKZP
Archiwum CUWO